Om Gränbystaden

Gränbystaden ägs, utvecklas och drivs av Atrium Ljungberg. Vår vision är att utveckla köpcentrumet Gränby Centrum till Gränbystaden - Uppsalas andra stadskärna. Vi vill skapa en plats där människor trivs, där de vill träffas och handla, äta och uppleva saker.  Redan idag finns här över 140 butiker, serveringar och serviceenheter. De närmaste åren kommer det att utökas med kultur, service och såklart en mängd nya spännande butiker. Vi har också byggt ett första hus med lägenheter.

Gränbystaden ligger två kilometer från Kungsgatan i centrala Uppsala och rymmer ett område från E4an och Bärbyleden i norr till Vaksalagatan i söder. Hjärtat i Gränbystaden är gallerian, det som tidigare hette Gränby Centrum. I området finns platsen där Uppsala Event Center planeras att byggas, här finns skog och parker, Gränby 4H-gård, ett Linnéminne, och flera sportanläggningar. Här finns planer på att bygga 4000 bostäder och flera kontorsarbetsplatser. 

Vi har cirka nio miljoner besök varje år, framförallt från Uppsala och Uppland men även mer långväga. Vi jobbar hårt varje dag för att ge dig ett gott bemötande och hög service. I gallerian är det öppet från klockan 10 till 20, sju dagar i veckan och ICA Kvantum och City Gross har alltid öppet mellan klockan 8 och 22. 

Antal butiker, service och restauranger i:

Gallerian: 128 st

Bostadshusen: 14 st

Norra delen av Gränbystaden: 22 st

Besökare 2018: 11 miljoner 

Omsättning 2018: 2,8 miljarder kronor

Yta: 94 000 kvm 

3160 parkeringsplatser varav åtta med laddningsstolpe för elbil.

500 cykelställ varav åtta med plats för cykelkärra vid kundvagnsgarage.

HÅLLBARHET

Gränbystaden ägs, förvaltas och utvecklas av fastighetsägaren Atrium Ljungberg. Resursanvändningen, framförallt energianvändningen, står för en betydande del av en byggnads drifts- och produktionskostnad men även dess klimatpåverkan. Genom att stödja och samarbeta med våra hyresgäster underlättar vi i deras strävan att bedriva sina verksamheter resurseffektivt. Samtidigt har vi ett ökat fokus på energifrågan och genomfört optimeringar i drift och det dagliga arbetet.

Certifiering

Sedan 2011 certifierar vi större nybyggnationer enligt det globala miljöklassningssystemet BREEAM. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). Vår minimi-nivå är betyget very good. Under 2016 fick vi pris för ”årets Breeam-byggnad” för vårt arbete med hållbarhet i norra delen av Gränbystaden. Dessutom certifierade vi vår första byggnad enligt Breeam In-Use, ett system utvecklat för befintliga byggnader.

Våra bostäder certifierar vi sedan 2015 våra enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Vår miniminivå är betyget silver. Miljöbyggnad ställer djupgående krav inom energi, material och inomhusmiljö. Under året blev vårt första pilotprojekt, bostadsprojektet Gränby Entré, certifierat med betyget silver.

Gröna hyresavtal - gemensamt når vi längre

Hållbara och kostnadseffektiva lösningar skapas bäst i nära samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare. Gröna hyresavtal är ett exempel på ett gemensamt åtagande att tillsammans minska miljöpåverkan. Med gemensamma krafter kan vi minska resursanvändningen och miljöpåverkan och gemensamt når vi längre än vi hade gjort var och en för sig. Vid utgången av 2016 omfattades tio procent av den kontrakterade årshyran av gröna hyresavtal.

Atrium Ljungbergs mål på alla våra platser är att nå minst 50 procent till år 2021.

VÅR VISION

Vi skapar Uppsalas andra stadskärna med Gränbystaden.

Vår vision är att, tillsammans med Uppsala kommun och andra aktörer, skapa en attraktiv och levande stadsdel, Uppsalas andra stadskärna, som bjuder på spännande möten och ett ständigt flöde av upplevelser. Det nya Gränby ska komplettera citykärnan och fylla ett växande behov av framför allt handel och bostäder kombinerat med restaurang- och kulturverksamhet. Vill du läsa mer om vår Vision kan du ladda ner en PDF här

KONTAKT ETABLERINGSFRÅGOR

Jan Hammarling, 018-19 46 31, Fastighetsschef

Veronica Rudfelt, 08-615 89 46, Retail Leasing Maganer