Om Gränbystaden

Gränbystaden ägs, utvecklas och drivs av Atrium Ljungberg. Vår vision är att utveckla köpcentrumet Gränby Centrum till Gränbystaden - Uppsalas andra stadskärna. Vi vill skapa en plats där människor trivs, där de vill träffas och handla, äta och uppleva saker.  Redan idag finns här 130 butiker, serveringar och serviceenheter. De närmaste åren kommer det att utökas med kultur, service och såklart en mängd nya spännande butiker. Vi har också byggt ett första hus med lägenheter.

Gränbystaden ligger två kilometer från Kungsgatan i centrala Uppsala och rymmer ett område från E4an och Bärbyleden i norr till Vaksalagatan i söder. Hjärtat i Gränbystaden är Gallerian, det som tidigare hette Gränby Centrum. I området finns platsen där Uppsala Event Center planeras att byggas, här finns skog och parker, Gränby 4H-gård, ett Linnéminne, och flera sportanläggningar. Här finns planer på att bygga 4000 bostäder och flera kontorsarbetsplatser. 

Vi har cirka nio miljoner besök varje år, framförallt från Uppsala och Uppland men även mer långväga. Vi jobbar hårt varje dag för att ge dig ett gott bemötande och hög service. I gallerian är det öppet från klockan 10 till 20, sju dagar i veckan och Kvantum och City Gross har alltid öppet mellan klockan 8 och 22. 

Butiker och service: 108

Restauranger och serveringar: 25 

Besökare 2015: 9 miljoner 

Omsättning 2016: 2,1 miljarder kronor

Handelsyta: 64100 kvm 

2600 gratis parkeringsplatser varav åtta med laddningsstolpe för elbil.

500 cykelställ varav åtta med plats för cykelkärra vid kundvagnsgarage.

Atrium Ljungberg äger ett femtiotal fastigheter värderade till ca 36 miljarder kronor och med en total uthyrbar yta om drygt 1 100 000 kvadratmeter. 

Vi utvecklar attraktiva stadsområden, både genom att bygga helt nytt på nya platser och genom tillbyggnader i vårt befintliga fastighetsbestånd.

Vi hyr också ut lokaler på våra handelsplatser och i våra kontorsfastigheter. Vi erbjuder många olika typer av lokallösningar för både stora och små företag, på kort och lång sikt.

Ni kanske behöver ett helt nytt hus för er verksamhet? Eller bara stärka upp med några fler arbetsplatser under en vecka? Oavsett hur era lokalbehov ser ut, nu och i framtiden, så kan ni alltid räkna med att få hjälp av oss. Vi driver både utveckling och förvaltning i egen regi med egna medarbetare och har en process som bygger på ett nära samarbete med kunder och intressenter.

VÅR VISION

Vi skapar Uppsalas andra stadskärna i Gränby.

Vår vision är att, tillsammans med Uppsala kommun och andra aktörer, skapa en attraktiv och levande stadsdel, Uppsalas andra stadskärna, som bjuder på spännande möten och ett ständigt flöde av upplevelser. Det nya Gränby ska komplettera citykärnan och fylla ett växande behov av framför allt handel och bostäder kombinerat med restaurang- och kulturverksamhet. Vill du läsa mer om vår Vision kan du ladda ner en PDF här

KONTAKT ETABLERINGSFRÅGOR

Jan Hammarling, Marknadsområdeschef

Mattias Roussakoff, Etablerare