Revisorshuset

Revisorhusets kontor finns i det andra bostadshuset intill gallerian 5d.