Vi bygger ut!

Den södra infarten till Marknadsgatan är tillfälligt avstängd under våren och planerad öppning för infart är vecka 27. Från den norra infarten når du fortfarande över 1000 p-platser på den västra sidan, just den parkeringen där det oftast finns lediga platser! Självklart finns alla våra parkeringsplatser kvar på den östra sidan.

Marknadsgatan är avstängd för att kunna dra vatten, avlopp, fiber och annan teknik till de entréhus som byggs framför gallerian. Det första huset med hyreslägenheter kommer att stå klart för inflytt under hösten 2017 och du kan redan från april söka lägenheterna via Uppsala Bostadsförmedling. Samtidigt som bostadshusen byggs fortsätter arbetet med ett parkeringsgarage med plats för närmare 300 bilar, och en förlängning av gallerian söderut mot Vaksalagatan. Vi drömmer om biograf, aktiviteter och fler restauranger. Och såklart ett soligt och härligt torg med många uteserveringar.

Gång och cykelvägen från den södra entrén och mot tunneln under Vaksalagatan är öppen som vanligt. Tänk på att leda cykeln vid trånga passager. 

Välkommen till Gränbystaden!