Återvinningsstation

Visste du att vi har en återvinningsstation?

Här kan du lämna glas, pappersförpackningar, metall, plast och tidningar. Du hittar centralen på parkeringen mellan gallerians norra och nordvästra entré.

Vill du panta dina butkar har du en miljö och retur central nära östra entrén. Läs mer här.

Tillsammans tar vi hand om miljön! Tack!